Making the world a better place.

Menu:

Laatste nieuws:

1/2/2020
Lage temperatuur verwarming

Lees meer...

19/08/2019
Warmtepomp met subsidie

Lees meer...

15/06/2018
Subsidie Zonneboilers

Lees meer...

04/05/2018
Muur montage collector

Lees meer...

Technologie

Werkingsprincipe van een Solar2All zonneboiler

Alle sollar2All zonneboilers maken gebruik van heat pipes in vacuümbuizen, hierdoor is deze vele malen efficiënter dan de normale vlakkenplaat collectoren.

Vacuümbuis

De vacuümbuis is een coaxiale glazen buis waartussen een zeer diep vacuüm heerst (<5x10-5 Pa). Het zonlicht schijnt op de selectieve coating die op de binnenbuis is aangebracht, hierdoor zal deze worden verwarmd. Door gebruik te maken van de unieke isolerende eigenschap van vacuüm kan de warmte alleen maar worden afgegeven aan de heat pipe. De vacuümbuis is vervaardigd van het sterk borosilicaat glas. Belangrijkste eigenschap van dit speciale glas is de grote lichtdoorlatendheid. De diameter van de vacuümbuizen is 58mm, de lengte is circa 1800mm.

Heat pipe

De warmte wordt door middel van een aluminium vin aan de heat pipe doorgegeven. De belangrijkste functie van de heat pipe is het transporteren van de warmte naar het te verwarmen medium. De heat pipe is gevuld met een vloeistof die bij een relatief lage temperatuur verdampt. De vloeistof verdampt door de door de zon opgewarmde vacuümbuis. Het verdampte gas stijgt naar de relatief koude bovenkant van de heat pipe waar het gas weer condenseert. De condensatie energie wordt afgegeven in de manifold aan de langs stromende vloeistof. De gecondenseerde vloeistof stroomt weer naar benden waarna de cyclus weer wordt herhaald. De cyclus stopt als de zon de vacuŘmbuis niet meer verwarmt, hierdoor kan er ook geen energie terug stromen.

Manifold

De uiteinden van de heat pipes zijn in de manifold bevestigd. Dit is een koperen buis met dwars daar op buizen waar de kop van de heat pipe precies inpast. Door de exacte passing en de geleidende pasta is de warmte overdracht maximaal. De uieinde van de heat pipes komen dus niet direct in contact met het koel medium waardoor er geen lek kan ontstaan. De pijpen en de manifold vormen samen de collector. Deze collector is door het toonaangevende Fraunhofen instituut getest. Het rendement is 0,850 - 1,771 x dt/G - 0,0192 x dt2/G. Hierin is dt = collector temperatuur - omgevingstemperatuur, G is de straling loodrecht op het paneel [W/m2]. De onderlinge afstand tussen de buizen is 78 mm. Het voordeel van deze onderlinge afstand is dat de buizen minder snel in elkaars schaduw komen (gedurende 7 uur van de dag) waardoor het geprojecteerd oppervlak over een groot deel van de dag constant blijft en de buizen dus relatief efficiënt worden gebruikt.

Regelsysteem

Het verwarmde medium wordt met behulp van een pomp naar het opslagvat getransporteerd. De pomp wort aangestuurd door het regelsysteem, zowel in de manifold als in de het water opslagvat zijn temperatuurssensoren geplaatst. Indien de temperatuur in het water opslagvat lager is dan de temperatuur in zal de pomp worden geactiveerd. De pomp stopt als de collector temperatuur gelijk of lager is dan de boiler temperatuur.

Opslagvat

Het opslagvat is een belangrijk deel van het zonneboiler systeem. Hierin wordt de warmte energie opgeslagen zodat er ook gedoucht kan worden als de zon niet schijnt of kunnen minder zonnige dagen overbrugd worden. Het koude toevoerwater stroomt onder het vat in en zal door de warmte van het zonnepaneel worden verwarmd via een in de tank geplaatste warmte wisselaar, het warme water stijgt naar boven waar het warme water wordt afgenomen . Boven de eerste warmte wisselaar is een tweede warmte wisselaar geplaatst die kan worden gebruikt voor naverwarming of voor andere verwarmingsdoeleinden zoals vloerverwarming. De grote van het opslagvat is mede afhankelijk van de hoeveelheid water die dagelijks wordt gebruikt en de overbruggingsperiode. Schatting van het dagelijks gebruik van warmwater gaat als volgt:
10+(5 x aantal bewoners) =.......(keuken)
35 x aantal douches per dag=........(douche)
70 x aantal baden per dag =........(bad)
Totaal dagelijks gebruik .........liter
Boilervat grootte = is dagelijks gebruik x overbruggingsdagen.
´╗┐